Bestyrelsen 2023

 
  Navn Telefonnummer Adresse Mail
Formand

Formand for forreningsudvalg

Formand for arrangementsudvalg


 
Erling Damgaard 20 85 42 04 CP Madsensvej 6
6920 Videbæk
edavidebaek@gmail.com
 
Næstformand
 
Jens B. Olufsen 97 32 37 93
61 79 00 08
Marktoften 2
6950  Ringkøbing
j.olufsen@email.dk
 
Formand for ophængningsudvalg Jens Fjord 40 29 32  09 Nygade 44
6920 Videbæk
jens.fjord@icloud.com 
 

Formand for personaleudvalg

Vita Bek 40 19 73 35 Irisalle 31
6920 Videbæk
vistbek@gmail.com
 
Medlem Birgit Haugstrup 60 63 91 10 Nygade 25
6920 Skjern
haugstrup2@gmail.com
Suppleant
Sekretær

Koordinator for 

de frivillige

Birthe Degnboel 22 97 53 89 Svanevej 1
6920 Videbæk

degnboel@gmail.com 

Suppleant Aase Løvbjerg 97 32 43 50
20 42 19 50
Kærsangervej 29
6950 Ringkøbing

Aase28@gmail.com

Suppleant Anette Taulo 22 95 58 88 Møllegade 38, 6900 Skjern

a-nette@live.dk

Kommunalt valgt medlem

Erik Viborg

22 62 58 39


Bakkedraget 4 6940 Lem

erik.viborg@byr.rksk.dk 

 
  Kasserer: Revisor Per Mejlgaard, tlf 61 68 48 44, Rosenallé 56, 6920 Videbæk,   
  mejlgard@hotmail.com

 I bestyrelsesmøderne deltager medlemmer, suppleanter og kasserer.

 
Vestjyllands Kunstpavillon | Arne Haugen Sørensen Museum | Henning Larsens Vej 3, 6920 Videbæk | Tlf.: +45 97 17 28 79