Medlemskab af Vestjylland Kunstpavillon

Som besluttet på generalforsamlingen 16. marts 2017

Årligt medlemskontingent 1. april 2017 - 31.december 2017:

Personligt medlemskab:     150 kr. i 2017 og 200 kr. i 2018
Foreningsmedlemskab:       300 kr.
Virksomhedsmedlemskab:  500 kr.

Fra 2013 udgår husstandsmedlemsskab - og man kan kun tegne personligt medlemsskab.

 

  • Medlemskab giver fri adgang til udstillinger i årets løb.
  • Medlemskabet løber i 2017 fra apr. til 31.12.2017, og kalenderåret fra 2018
  • Medlemmer kan opnå rabat til koncerter og købe plakater til nedsat pris.
     

Der afholdes årlig generalforsamling i marts måned, hvor priser for det kommende år fastsættes.

Medlemskab kan tegnes og betales i Kunstpavillonen i åbningstiden eller indbetales på konto i Nordea: Reg. nr.  9624    Konto  4384 476 312


Husk at oplyse navn, adresse og e-mail-adresse.

Medlemskort udleveres ved besøg i Kunstpavillonen.

Hvis der ikke kan oplyses e-mail-adresse i bankoverførslen - så send den venligst til foreningens sekretær Birthe Degnboel på mail: degnboel@gmaill.com, da vi gerne vil kunne sende nyheder til vore medlemmer på e-mail.

 

Frivillige medhjælpere
Driften af Vestjyllands Kunstpavillon udføres af frivillige medhjælpere, der passer billetsalg til udstillingen og caféen. Man skal være medlem for at kunne blive medhjælper.

Hvis du er interesseret i at blive frivillig medhjælper, bedes du kontakte Vita Bek.
Mail: klinckvit@mail.tele.dk eller tlf. 97 17 32 01 - 40 19 73 35
 

Vestjyllands Kunstpavillon | Henning Larsens Vej 3, 6920 Videbæk | Tlf.: +45 97 17 28 79