Persondatapolitik

Opbevaring og brug af data i Vestjyllands Kunstpavillon Arne Haugen Sørensen
Museum


Ansvarlige:
Bestyrelsen v/ formand Erling Damgaard og sekretær Birthe Degnboel.

Formål med brug af data:
Opkrævning af kontingent, udsendelse af nyhedsbreve og indkaldelse til generalforsamling.

Hvem har adgang til data:
Bestyrelsen.
Data videregives ikke til andre.

Data:
Medlemmets navn, adresse, mailadresse og evt. telefonnummer.

Opbevaring:
Oplysningerne opbevares i datafiler hos formand og sekretær, som udsender nyhedsbreve.

Sletning:
Alle data slettes ved udmeldelse af foreningen, eller hvis medlemmer beder herom til sekretær Birthe Degnboel.


Vestjyllands Kunstpavillon | Arne Haugen Sørensen Museum | Henning Larsens Vej 3, 6920 Videbæk | Tlf.: +45 97 17 28 79